Специалности

Корабоводене - речно

  Специалността е със срок на обучение 4 години. Приемат се младежи и девойки. По време на обучението учениците се запознават с особеностите на видовете речни кораби и придобиват умения по управление на кораб. По време на учебната практика учениците работят с лоцмански карти, разчитат предваригелно зададените участъци, работят с измервателни уреди, извършват такелажни дейности, запознават се с видовете корабни устройства и системи. По време на плавателния си стаж, учениците дават ежедневна вахта и изпълняват задачи на екипажа на кораба.

  Завършилият тази специалност получава:

  • Образование - средно
  • Трета степен на професионална квалификация по специалност "Речно корабоводене"
  • Правоспособност - щурман обща категория
  • Сертификат - съгласно конвенционалните изсквания на Наредба № 6 за Компетентност на морските лица в Република България.

  Реализация: Завършилият специалността може да работи като щурман по вътрешните водни пътища на Европа в държавни или частни корабоплавателни компании или като моряк на морски кораби.

  Придобива документ за правоспособност от Международната морска организация ИМО, за да плава на кораби под наш и чужд флаг.

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать