Профил на купувача

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  площ от 2 кв. м. за поставяне на машина за пакетирани храни и напитки и машина за топли напитки  на първия етаж на Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване: 

Определяне на наемател:

Търг за отдаване под наем:  

Търг за отдаване под наем на покрит плувен комплекс към сградата на ПГРКК - Русе.

Търг за отдаване под наем на помещение за съхраняване на телекомуникационна техника.

 

Търг за отдаване под наем:

Заповед за определяне на наемател

Търг за отдаване под наем:

Търг за отдаване под наем на покрит плувен комплекс към сградата на ПГРКК - Русе.

Обществена поръчка с предмет:

“Ремонтно-възстановителни дейности на покрив на Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване - гр. Русе”

Обществена поръчка с предмет:

„Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване - гр. Русе

Обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл.12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване - гр. Русе”

 

 

 

Търг за отдаване под наем:

 

Търг за отдаване под наем на помещение за съхраняване на телекомуникационна техника.

 

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать