Събития

Обучителна среща по социално предприемачество

 

            На 12 декември 2018 г. ученици от XIа клас на Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване, съвместно с училищни формирования от града, взеха участие в Русенския университет „Ангел Кънчев“ в среща по проект Innoventer. Международният проект, който обединява в успешно партньорство страни от Балканите – Македония, Гърция, Кипър, Албания и България е насочен към все по-актуалната тема за социалното предприемачество.

           Обучителната среща бе основа за нови запознанства. Предстои учениците да преминат обучение „лице в лице“ и дистанционно обучение как да помагат, как да променят средата, в която живеем, как да си взаимодействат и със собствен пример да творят добри дела.

            Възпитаниците на ПГРКК – Русе представиха своите постижения по социално предприемачество, споделиха за благотворителните инициативи на гимназията и своята мотивация да бъдат посланици на добротворството.

 

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать