новини

Информация за родители и ученици от ПГРКК

Информация за родители и ученици от ПГРКК

От 18 октомври 2021 в профилите на всички ученици от ПГРКК в TEAMS ще бъде въвеждана допълнителна информация за техните оценки и отсъствия. Родителите могат да влизат в профила на детето си и да проверяват за неговите оценки по съответните учебни предмети, както и за допуснатите отсъствия от ученика по уважителни или по неуважителни причини.

Справките ще се изготвят индивидуално за всеки ученик. За оценките справките ще се правят на седмична база, а за отсъствията – на месечна.

  • Източник: ПГРКК

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать