новини

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение по учебен план на специалност Логистика на товари и услуги – XI клас, специалност Експлоатация на пристанищата и флота – X и XI клас,

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на  ученици в самостоятелна  форма на обучение по учебен план на специалност Логистика на товари и услуги – XI клас, специалност Експлоатация на пристанищата и флота – X и XI клас,
  • Източник: ПГРКК

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать