Събития

Представители на ПГРКК участваха в кръщаването на две нови спасителни баржи

На 11 май в Русе бяха кръстени две нови баржи, снабдени с оборудване за реакция в извънредни ситуации, с които се сдоби ИА „Морска администрация“. Специализираните несамоходни плавателни средства ще служат за повишаване нивото на транспортната безопасност по протежението на общия българо – румънски участък от река Дунав. Кръстници на двете баржи с пристанища Русе и Лом станаха заместник – кметът на Община Русе Златомира Стефанова и Мария Цанкова – изпълнителен директор на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“.

 

Гости на церемонията по именуването на двете несамоходни плавателни средства бяха и представители на ръководството на Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоводене. А ученици от училището, облечени в моряшки униформи, участваха в официалната част на събитието.

 

Плавателните съдове са доставени за нуждите на морските администрации от българска и румънска страна по проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ – Danube Safety Net. Той е одобрен за финансиране от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, Специфична цел 1.2 „Повишаване на безопасността на транспорта по речните и морски пътища”. Общият бюджет на проекта е в размер на 5 699 612.87 евро, 85% от които се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Баржите разполагат с техника, за да могат да локализират разливи на гориво или на превозвани опасни субстанции от плавателни съдове. Имат и оборудване, което може да ликвидира пожар на кораб или друг плавателен съд. Този тип самоходни кораби могат да изпомпват и вода, ако плавателен съд се наводни.

 

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать