Събития

Чрез различни работилнички в ПГРКК отбелязаха Световния ден на религиозната толерантност и търпимост

В последните години се наблюдава ръст на броя на проявите на нетърпимост, екстремизъм и насилие по цял свят, включително и у нас. В резултат на тази тревожна тенденция отделни хора и цели общества стават обект на насилие и жестокости заради тяхната етническа, религиозна и национална самобитност. Това е причината всеки от нас да се стреми към търпимост, взаимно уважение и мирно съществуване.

 

Поради преминаването на учениците в ОРЕС, предвидените дейности за отбелязване на Международния ден на толерантността – 16 ноември, бяха пренасочени за осъществяване в дните между 10-17 януари.

По този повод бяха организирани различни работилнички в някои от кабинетите в училище, по време на които бяха представени най-популярните религии. Учениците поднесоха информация за зараждането на религиите по света, а чрез ролеви игри пресъздадоха някои от най-популярните религиозни традиции.

По този начин учениците имаха възможност да узнаят колко е пъстър светът, колко е обогатяващо културното многообразие на различните религии и етноси. Целта на тези мероприятия, посветени на 17 януари – Световния ден на религиозната толерантност и търпимост, бе учениците да разберат, че независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, трябва да сме съпричастни и толерантни към различните от нас. Да осъзнаят, че различията не бива да ни разединяват, а напротив – да ни сближават.

 

 

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать