Обществен съвет

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата