новини

Заповед за определяне на дата, изпитни зали, график и разпределение на учениците за задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта по теория на професията през сесия май-юни на учебната 2021/2022 година

Заповед за определяне на дата, изпитни зали, график и разпределение на учениците за задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта по теория на професията през сесия май-юни на учебната 2021/2022 година

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ

град Русе, пл. „Левски” 1А, тел. 082/834 282, е-mail: pgrkk@pgrkk-ruse-bg.net

 

 

 

                                                                                         З А П О В Е Д

№581/12.05.2022 г.

 

 

На основание  чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 34 на Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; раздел III. т. 2, т. 3, т. 39 от длъжностна характеристика за длъжността „Директор” на държавно училище; заповед № РД 09-1809/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката за провеждане на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2021/2022 година; чл. 3, ал. 7; чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба №1/19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация; чл. 10, ал. 1 от Правилника за дейността и във връзка с организирането и провеждането на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през сесия май-юни на учебната 2021/2022 година

  

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

                       Дата, изпитни зали, квестори и разпределение на учениците за задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта по теория на професията през сесия май-юни на учебната 2021/2022 година, както следва:

 

Дата/

ден/

час

Клас/

професия/специалност/

ученици

Стая

Дежурни учители

 

20.05.2022

петък

8,30 часа

XIIa клас

професия Спедитор

специалност Спедиция,

транспортна и складова логистика

104

 

Александър Мартинов Иванов

Анастасия Донкова Петрова

Борислав Пламенов Дочев

Бранимира Биргюнаева Хашимова

Валентина Евгениева Валентинова

Ваня Василева Иванова

Волен Емилов Георгиев

Габриел Найденов Притоманов

Габриела Стелиянова Стоянова

Галимир Стефанов Драшков

Драгомир Недков Димитров

Дата/

ден/

час

Клас/

професия/специалност/

ученици

 

Стая

Дежурни учители

 

20.05.2022

петък

8,30 часа

XIIа клас

Професия Спедитор

специалност Спедиция,

транспортна и складова логистика

106

 

Ева Красимирова Русинова

Ивайло Георгиев Христов

Йорданка Стилиянова Димитрова

Калоян Светославов Милков

Лора Любомирова Гинева

Мина Станиславова Василева

Михаела Стоянова Атанасова

Никола Стоянов Колев

Радостин Стоянов Колев

Стефан Валериев Василев

Стилиян Радков Стефанов

20.05.2022

петък

8,30 часа

XIIв клас

професия Корабоводител,

специалност Корабоводене – речно

111

 

Виктор Красимиров Валентинов

Георги Бориславов Банчев

Калин Стилиянов Димитров

Кристиян Бранимиров Драшков

Мартин Даниелов Милков

Михаил Цветомиров Михалев

Розалия Пламенова Атанасова

Теодора Пламенова Шеева

Теодор Тодоров Димитров

Явор Венциславов Пантилеев – мин. год.

 

Продължителността на изпита е 4 (четири) астрономични часа.

 

               

ИНЖ.  ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Директор на ПГРКК – Русе

 

 

  • Източник: ПГРКК

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать