новини

Отбелязване Деня на ООН в ПГРКК

Отбелязване Деня на ООН в ПГРКК

С различни презентации по важни теми бе отбелязан Денят на ООН – 24 октомври, в ПГ по речно корабостроене и корабоплаване.

 

В часа по Философия учениците от 9 а клас, с помощта на г-жа Лиляна Божанова-преподавател по Български език и литература, и Обществени науки и гражданско образование, представиха материалите, които бяха подготвили за ролята и структурата на ООН, за основните насоки в работата на организацията – мир и сигурност, права на човека, околна среда, хуманитарни кризи, международно право и други.

Особено внимание бе обърнато на правата на жените, климатичните промени и борбата с глада по целия свят.

 

Денят на ООН се отбелязва всяка година на 24 октомври. Провъзгласен е като ден на ООН с Резолюция №168 на Общото събрание на ООН през 1947 г. През 1971 г.

 

 

Организацията на Обединените нации е най-голямата универсална международна организация, създадена през 1945 г. от 51 страни с цел поддържане и укрепване на международния мир, сигурността, развитието на сътрудничеството между държавите. Един от първите документи на ООН е приет през декември 1948 г. – това е Всеобщата декларация за правата на човека.

 

Днес в ООН членуват 193 държави, като всяка от тях е член на Общото събрание на ООН и притежава един равен глас с всички останали. Главните органи на ООН са Общото събрание, Съветът за сигурност, Икономическият и социален съвет, Съветът по попечителство и Международният съд.

 

България става член на ООН на 14 декември 1955 година.

 

  • Източник: ПГРКК

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать