новини

Ученици от ПГРКК получиха специални награди за участие в конкурс по фотография, посветен на Световния ден на водата

 

 

 Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване  се вкючи в международния конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата – 22 март.

Основна тема: Водата - нейната важност и красота във всички аспекти на нашия живот и на нашата планета.

Темата на конкурса за 2020 година е зададена от ООН и всяка година разглежда различен аспект от водния ресурс.

Целта на конкурса е от една страна да развие таланта, въображението, уменията на младите творци, а от друга- да осмисли значението на водата за живота на ПЛАНЕТАТА. Всеки от участниците изрази своя позиция, мисли и чувства върху различните аспекти от приложението на водата и значението ѝ за нашия живот, за опазването ѝ чиста, за водният кръговрат в природата, за достъпа до питейна вода и природните ресурси и за нейната изключителна красота.

От ПГРКК – Русе, в конкурса участваха:

Мадлен Тасева – IXа клас

Антоанета Близнашка - IXа клас

Селин Рушен – XIа клас

Алекс Ботев - XIа клас

Нурай Йосифов - XIа клас

Всички участници получиха грамоти и специални награди за участие, а Алекс Ботев – участник в клуб „Млад фотограф“по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. в ПГРКК, беше награден от кмета на град Русе по време на официална церемония, преведена на 1 юни пред Доходното здание.

  • Източник: ПГРКК

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать