новини

28.10.2019г. /понеделник/ - неучебен, но присъствен ден

28.10.2019г. /понеделник/ - неучебен, но присъствен ден

 

 

 

                                      ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ

град Русе, пл. Левски 1А, тел. 082/834 282, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

З А П О В Е Д

137/24.10.2019 г.

 

На основание  чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл. 19, ал. 1 и ал. 2 на Наредба №12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; т. III. 1 и т. V. 1 и 2 от длъжностна характеристика за длъжността Директор на държавно училище;  писмо №9105-369/21.10.2019 г. на МОН и писмо изх. №РД-34-1040/22.10.2019 г. на РУО – Русе 

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

 

Денят 28.10.2019 г. (понеделник) за неучебен, но присъствен  за всички ученици от ПГРКК – Русе, поради провеждане на местни избори на 27.10.2019 г.

Учениците да бъдат организирани в дейности по обща подкрепа, свързана с посещаемостта на учебни занятия, толерантност и кариерно ориентиране.

Заниманията на учениците да се организират и проведат от ВЪЗКРЕСИЯ КРАСИМИРОВА ДЕЧЕВА – образователен медиатор в кабинет 216 на ПГРКК по следния график:

КЛАС

Начален и краен час

Тема на занятието

VIIIа

VIIIв

9,00-10,00

Толерантността като начин за справяне в конфликтни ситуации

Ха

Хв

10,00-11,00

Добрите примери около нас

ХIа

ХIв

11,00-12,00

Аз и моята бъдеща реализация

ХIIa

ХIIб

ХIIв

13,00-14,00

Аз и моята бъдеща реализация

 

Класните ръководители да запознаят учениците с графика на занятията.

Инж. Красимира Джурова – ръководител направление информационни и комуникационни технологии (ИКТ) да публикува информацията в сайта на училището.

           

Контрол по заповедта ще се осъществява лично от директор.

            Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички ученици и педагогически специалисти за сведение и изпълнение.

 

 

ИНЖ. ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Директор ПГРКК – Русе

 

  • Източник: ПГРКК

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать