новини

П О К А Н А

П О К А Н А

      Ръководството на Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване отправя покана до всички родители на учениците от VIII до XII клас за участие в събрание на родителите, което ще се проведе на 18 ноември 2019 г. /понеделник/ от 17.30 часа в кабинет 216.

Събранието на родителите  ще се проведе при следния дневен ред:

               1.  Запознаване със съдържанието на Глава четиринадесета „Обществени съвети“ от Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата4444

      .        2.   Избиране на представители на родителите за членове на Обществения съвет на ПГРКК.

Информация за правомощията на Обществения съвет е поместена на интернет страницата на ПГРКК: www.pgrkk-ruse-bg.net

 

  

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Директор на ПГРКК - Русе

 

  • Източник: ПГРКК

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать