новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

       Във връзка с изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, в сила от 01.08.2019г., когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия от 5 учебни часа от ученик, за които няма уважителни причини, месечната помощ на родителя за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст се прекратява за една година.

  • Източник: ПГРКК

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать