новини

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ

   На 30.11.2016 г. /сряда/ от 11.00 до 11.45 часа ще се проведе  външно оценяване на функционалната грамотност на учениците от IX В клас. Оценяването ще се извърши във връзка с изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014-2020/ „Четенето - ключът за повишаване грамотността на нацията“, приета от МС с протоколно решение №44.5 от 22.10.2014г., както и в изпълнение на Националния план за действие по Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015-2016г. /решение №606 на МС от 10.08.2015 г./.

  • Източник: ПГРКК

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать