Събития

14 ЮНИ - СВЕТОВЕН ДЕН НА КРЪВОДАРЯВАНЕТО

ОТКРИТ УРОК ПО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ С УЧЕНИЦИ ОТ IX А КЛАС

На 14.06.2021 г. в световния ден на кръводаряването учителите Росица Андреева и Стефан Янев проведоха открит интердисциплинарен урок по материалознание и биология и здравно образование, озаглавен: Стока ли е кръвта“. Учениците бяха разделени на три екипа. В експозетата акцентът бе поставен върху донорството, като акт на доброволност, необходимостта от кръвопреливане, различните кръвни групи и какво би се случило при преливане на кръв при несъвместими кръвни групи и Rh фактор, унаследяване на кръвните групи, известни кръводарители и закона за кръводаряване.

Деветокласниците изработиха презентация по темата и табла. В провелата се след това дискусия беше заложена и темата за кръвта, като материал, като стока и дали е морална търговията с кръв и кръвни продукти. Учениците изразиха активна гражданска позиция, успяха аргументирано да обосноват своите позиции и се обединиха около извода, че трябва да се научим да живеем с грижа за другите, спазвайки определени правила и ограничения. Учениците демонстрираха креативно мислене и бърза реакция при изпълнението на задачата. Поздравления за представянето на учениците от IX А клас!

Благодарност и на Антония Нейкова от VIII А за участието с рисунка, посветена на деня!

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать