Събития

Обучение за водачи на МПС (категория B)

Учениците от XI А‘ клас специалност „Логистика на товари и услуги“ съобразно учебната програма са включени в обучение за водачи на МПС (категория B). Обучението за учениците е безплатно и задължително. Професията, която усвояват, изисква да притежават свидетелство за управление на МПС. Под ръководството на своя ръководител инж. Диян Стоянов те се запознават с устройството на автомобила, работното място на водача, органите за управление и тяхното значение за безопасността на движението.

През настоящата учебна година учениците издържаха успешно изпитите пред ДАИ и получиха свидетелства за управление на МПС.

 

Честито на младите шофьори, спазвайте правилата за движение  и бъдете внимателни на пътя!