Събития

Урок по социално предприемачество

На 29.05.2021 г. в часа по предприемачество учениците от VIIIа клас работиха на тема ,,Социално предприемачество. Това е различен начин на икономическа дейност, която смесва находчивостта на бизнеса със социална мисия, умелото съчетаване и баланс на социални и икономически цели.

Учениците от VIIIа клас бяха разделени на  екипи, за разрешаването на важни обществени проблеми, като доказаха, че тези дейности носят и приходи за предприемача.  С табла, презентации и снимки те доказаха,  че бизнесът е баланс между организациите с идеална цел и обикновените бизнес начинания.

Екипите създадоха фондация ,,Очи на четири лапи – обучение на кучета водачи за подобряване на достъпа на слепи хора и показаха как трябва да се промоцира инициативата. На Балканите има 200 000 слепи хора, сред които 18 000 слепи български граждани. Физическата свобода е толкова естествена, че можеш да я оцениш само когато я загубиш. Познавайки този обществен проблем учениците посочиха как може да се решават  социалните проблеми, прилагайки знания и умение от предмета предприемачество.

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать