Събития

Проект Danube SKILLS

 

 

Ученици от XI и XII клас на Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване участваха в проект Danube SKILLS - „Повишаване на институционалния капацитет в корабоплаването по река Дунав, чрез стимулиране на съвместни транснационални компетенции и умения в областта на образованието и развитието на обществените услуги“.

Основната цел на проекта е постигане на по-бърз трансфер на знания и умения по отношение на новите изисквания за квалификация в корабоплаването по вътрешните водни пътища.

Дейностите по модул „Лични техники за оцеляване“ се проведоха в покрития плувен басейн на ПГРКК. Учениците демонстрираха използването на индивидуални спасителни средства, като показаха отлични знания по устройството, видовете и начините на обличане на спасителна жилетка. Показана беше техника на безопасно скачане във водата с предварително облечена ненадуваема спасителна жилетка. Демонстрирани бяха хидрокостюми и начините на обличането им. Спасителен плот за 6 човека беше на разположение на участниците, а представители на Дирекция „Речен надзор“ - Русе презентираха спускане на такъв надуваем плот във вода и начините за евакуация на членовете от екипаж в него.

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать