Събития

Участие на ученици от ПГРКК в Национално ученическо състезание в Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

 

 

            На 16 ноември 2018г. ученици от 12 клас от ПГРКК участваха в Национално ученическо състезание в Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов в направленията “Счетоводство”, “Туризъм ”, “Управление на проекти”, “Маркетинг”, “Международен бизнес” и “Проектиране на мобилно приложение”. В ученическото състезание взеха участие  235 ученици и 35 учители от 30 училища в 23 града на България.

           Участниците трябваше да дефинират целевата група на проекта, да опишат нейните проблеми и очакваните ползи, които младите хора биха имали след изпълнението на проекта, както и влиянието му върху местната общност. Екипите следваше да посочат цели на проекта, дейности с очаквани резултати, индикатори и необходими ресурси, мерки за информация и публичност, устойчивост на резултатите и мултиплициране на ефекта от проекта.

Стефан Гецов Атанасов, ученик от 12б клас се класира на трето място в направление “Международен бизнес”

Никола Иванов Димитров, ученик от 12б клас се класира на второ място в направление “Туризъм”

Памела Атанасова Георгиева, ученичка от 12в клас се класира на трето място в направление “Управление на проекти”

Мая Атанасова Георгиева, ученичка от 12в клас се класира на пето място в направление “Маркетинг”

         Всички ученици получиха сертификати, които им дават правото да кандидатстват за студенти в Стопанска академия и да бъдат записани по първа желана специалност и форма на обучение.  Допълнително, за всеки участник бяха подготвени символични подаръци от членове на журито, както и от други организации.

 

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать