Специалности

Експлоатация на пристанищата и флота

  Специалносттта е със срок на обучение 4 години. Приемат се младежи и девойки. По време на обучението учениците придобиват знания и умения за експлоатацията на пристанищния комплекс и флота и управлението на транспортно предприятие. Осигурява се по професионална подготовка,  включваща изучаване на география на морския транспорт, товарознание, икономика на пристанището и флота, информационни технологии в транспорта, теория на кораба, експлоатация на пристанището, механизация  на пристанището, морско право, обща теория на пазарната и счетоводната отчетност, складово дело и  учебни практики.

  Завършилите тази специалност могат да работят като:

  • административни служители в български  и международни корабоплавателни и туристически фирми;
  • експерти в пристанищната администрация;
  • организатори на речни и морски пристанища;
  • ръководители на малки пристанища.

  Завършилият тази специалност получава:

  • Образование: средно
  • Трета степен на професионална квалификация по специалност "Експлоатация на пристанището и флота".

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать