Специалности

Корабни машини и механизми

  Специалността е със срок на обучение 4 години. Приемат се младежи. По време на обучението учениците придобиват знания и умения по предназначението, конструкцията и принципа на действие на корабния двигател с вътрешно горене и свързаните с него допълнителни механизми и устройства. Знанията по специалните предмети се изграждат върху солидна общотехническа подготовка, свързана с разчитане на чертежи, изчисляване и проектиране на машинни елементи с общо предназначение, знания по общо устройство на кораба и други корабни спомагателни машини и механизми.

  Завършилият тази специалност получава:

  • Образование - средно
  • Трета степен на професионална квалификация по специалност КММ
  • Правоспособност - корабен моторист
  • Сертификат, съгласно конвенционалните изисквания на Наредба № 6 за Компетентност на морските лица в Република България

  Реализация: Завършилият специалността може да работи като механик по речните и морски кораби в държавни и частни корабоплавателни компании, а също така поради добрата общотехническа подготовка и като механик в машинно производство.

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать